Corona Virus

Corona Virus

De RIVM-richtlijnen vormen de basis voor het geven van rijlessen.


Basisvoorwaarden

Voor zowel docent als student geldt: Als je zelf geen klachten hebt, maar een van je huisgenoten ziek is of verhoging heeft, blijf dan thuis! Als je een verkouden neus hebt, hoest of niest, blijf dan thuis! Als u en uw huisgenoten tot het moment van de rijles geen gezondheidsproblemen hebben, kunnen rijlessen worden gevolgd. Leerling en rij-instructeur houden zich op 1,5 meter afstand buiten de auto, dit is in de auto echter niet mogelijk, daarom wordt les gegeven volgens onderstaand protocol.Protocol:


  • Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld: (1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad? (2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
  • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten komt een checklist, afgeleid van het protocol).
  • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.


Rij-examen


Hieronder een informatie video van het CBR met uitleg over het rij-examen.

Copyright © Alle rechten voorbehouden